Pollineringstips

Pollineringstips - Rhododendron 'Furnivall's Daughter'

Pollineringstips – nu närmar sig våren och det börjar bli dags att planera för kommande pollineringstid. Polyploider är intressanta och vackra rhododendron som kan användas för vidare hybridisering. Länken nedan leder till en sammanställning av pågående forskning i syfte att kartlägga vilka plantor som har fler än två uppsättningar kromosomer:

Pollineringstips - Rhododendron 'Gomer Waterer'
Rhododendron ‘Gomer Waterer’

http://www.rhododendron.fr/articles/Liste%20des%20polyploides%202014.pdf

Försöken att reproducera sådana plantor har givit följande indikationer:

Moder: x Fader:

Tetraploid (4x) x tetraploid (4x) är den lättaste att åstadkomma, har samma svårighet som för vanliga rhododendron. Resultatet blir tetraploider. Problemet kan vara bristen på plantor att arbeta med.

Diploid (2x) x tetraploid (4x) ger gott om frö men dessa har lågt grobarhet. Förväntad resultat blir mest triploider (3x), eventuellt kan det bli enstaka tetraploider (4x)

Tetraploid (4x) x diploid (2x) ger mycket sällan resultat.

Diploid (2x) x triploid (3x) ger mycket sällan resultat.

Triploid (3x) x diploid (2x) ger mycket sällan resultat.

Triploid (3x) x triploid (3x) Oprövat? Har givit, oväntat, positivt resultat. Fröplantorna har testats vara tetraploider (4x) OBS! Det gäller bara en dokumenterad pollinering: (Cheyenne x Lem’s Monarch) x Viscy

Om det senaste exemplet går att upprepa betyder det att det kan vara möjligt att korsa rhododendron som Phyllis Korn, Gomer Waterer, Taurus, Viscy plus några andra dem emellan och få grobart frö.

Pollineringstips - Rhododendron 'Phyllis Korn'
Rhododendron ‘Phyllis Korn’

Det är bara genom att försöka som vi kan lära oss ifall det går.

Roberto

Leave a Comment