Systematik inom rhododendron

Systematik används i bland annat botaniken för att skilja ut grupper i växtsläkten med många arter, till exempel släktet Rhododendron. Och här ger vi en övergripande sammanfattning av några begrepp som ofta förekommer i text kring just Rhododendron.

Systematik

Den traditionella botaniska taxonomin ger möjlighet att bryta ner större släkten i ytterligare grenar med gemensamma egenskaper. Hos Rhododendron innebär det att vi talar om

 • subgenus = undersläkte,
 • section = sektion, förkortas oftast som 's'
 • subsection = undersektion, förkortas oftast som 'ss'
 • species = art,
 • subspecies/varieties = underart/variant sektion

Det kan se ut så här:

Subgenus Hymenanthes
  Section Ponticum
     Subsection Taliensia
			R. adenogynum
			R. x detonsum
			R. aganniphum
					var. aganniphum

Vi har listat ett antal odlingsvärda arter som ursprungligen beskrevs av Tue Jörgensen. Där kan du se  systematiken i bruk eftersom Tue också gjort anteckningar om sektion och undersektion som arten då ansågs tillhöra. Eventuella förändringar i systematiken är inte uppdaterade eftersom vi inte är ägare av materialet.

Olika källor har olika syn på systematiken inom rhododendron

Beroende på var man tittar så kan det skilja. Flora of China anger Pentanthera som ett undersläkte medan andra för Pentanthera till Hymenanthes som en undersektion.

Två andra viktiga begrepp

Elepidota och lepidota rhododendron beskriver karaktärsdrag som delar in släktet Rhododendron i två stora grupper.

Elepidota rhododendron är storbladiga arter som inte har fjäll, scales, på undersidan av bladen. Buskarna tenderar att vara stora som fullvuxna.

Lepidota rhododendron har mindre blad och är ofta lågväxande eller till och med dvärgar. De blommar ofta tidigare på våren än de mer storbladiga elepidota arterna. Små fjäll, scales, täcker undersidan av bladen i de flesta fall.

Här under kan du se en övergripande indelning med referenser till det som är en så kallad typart för de olika sektionerna. Men som läsare ska man vara medveten om att det finns många uppfattningar om vad som är rätt. Ett exempel är att antalet arter idag är ifrågasatt. Länken går till en fördjupning om antalet arter och utvecklingen inom systematiken som Roberto Lesti skrivit.

Undersläkte

Sektion

Rhododendron -lepidota arter

Rhododendron
typart: R. ferrugineum, 28 undersektioner

Pogonanthum
typart: R. anthopogon

Hymenanthes - elepidota arter

Pontica
typart: R. ponticum, 24 undersektioner

Pentanthera - vanliga azalea

Pentanthera anges i vissa källor som ett undersläkte medan andra källor anger Pentanthera som en sektion under Hymenanthes. Det vi visar här var en uppfattning och länkarna tar er till fördjupningssidor hos danska Rhododendronföreningen.

Pentanthera
typart: R. luteum

Rhodora
typart: R. canadense

Sciadorhodion
typart: R. schlippenbachii

Viscidula anges som subsektion till Sciadorhodion
typart: R. nipponicum

Tsutsusi - japansk azalea

Brachycalyx
typart: R. farrerae

Tsutsusi
typart: R. indicum

Mumeazalea

Mumeazalea
typart: R. semibarbatum

Medlemsansvarig:

Lisa Hällfors

mail: lisa(at)lhform.se

Webredaktion:

Västsvenska: goran(at)alentradgard.se

Östsvenska: lisa(at)lhform.se