Sjukdomar & Skadedjur

Sjukdomar & skadedjur är relativt ovanliga hos friska rhododendron. Det mest vanliga är problem med öronvivlar men här på sidan har vi samlat information om de flesta kända sjukdomar och skadedjur. Vi har fått lov att översätta text och låna bilder från Glendoick Gardens - "What's wrong with my rhododendron?" - du hittar originaltexten HÄR.

Förebygga sjukdomar

Om vi läser om och förebygger orsakerna till att rhododendron får gula eller gulnande blad nedan kommer våra plantor må bra i de allra flesta fall.

Till de 7 punkterna kan vi lägga till de som förebygger svampsjukdomar och som handlar om att ha en:

 • god luftcirkulation kring plantorna.
 • god hygien och att systematiskt tvätta av verktyg, särskilt sekatören, mellan varje planta du klipper i
 • undvik att vattna på bladen
 • gödsla måttligt
 • hålla nere temperaturen i jorden, svampar främjas mellan 22 och 29 grader
 • undvika stress som kan uppstå - se punkterna under gula blad här under

Men det finns också allt mer forskning om de svampar som rhododendron växer i symbios med. En nyutgiven bok från 2021: "Ett sammanvävt liv" av Merlin Sheldrake berättar om de komplicerade sambanden mellan levande växter och svampar för att växterna ska växa och må bra.  Merlin Sheldrake forskar kring sambanden mellan växter och svampar.

Svamparnas påverkan

Svamparna växer inuti träd och buskars rötter och byter där livsviktiga ämnen med varandra. Växten ger sitt överskott av kol, och svamparna bidrar med näringsämnen och fukt. (Ökar torktålighet?)

Idag kan vi köpa mycorrhiza för att främja etableringen av goda svampar. Preparatet rekommenderas när vi planterar rosor och fruktträd men borde gå att använda även till rhododendron.

Det finns också teser i engelsk litteratur om fördelarna med att odla på eller vid döda stubbar. En artikelförfattare berättar om hur en svårodlad rhododendron fick ett helt nytt liv och började trivas när han flyttade den till en plats vid en stubbe. Vi har medlemmar som testat och upplever positiva förändringar.

Gula, gulnande blad - chlorotic leaves

Rhododendron har ett generellt sätt att visa när de inte mår bra genom att få mer eller mindre gula blad, chlorotic leaves. Så vad är orsakerna till att mina rhododendron får gula blad? Generellt beror det på att de kan stå för fuktigt, för torrt, planterade för djupt, behöver näring, jorden har för högt pH eller att jorden är för kompakt.

Gula blad - Chlorotic leaves - exempel

1 - dålig dränering

Lösning – gräv upp busken och förbättra strukturen i odlingssubstratet, jorden. Alternativt flytta busken till ett bättre och mer dränerat läge. Dålig dräneringen kan göra att busken dör.

2- busken är planterad för djupt

Rotklumpen ska vara precis i jordytan eller strax under. Om du inte kan känna rotklumpen när du känner med fingrarna är busken sannolikt planterad för djupt. Lösningen är att gräva upp busken och sen fylla på mer substrat innan du återplanterar busken. Om den har stått länge på platsen kan man se hur vita sugrötter bildats nära jordytan. OBS det är bra att mulcha men 10 cm räcker mer än väl. Använd inte barkprodukter – rododendron mår inte bra av det.

3 - näringsbrist

Ge näring i april – maj till slutet av juni. OBS inte senare eftersom nytillväxten behöver mogna av i god tid. Näring sent på växtsäsongen gör att busken fortsätter växa. Men gödsla med måtta.

4 - vattenbrist

Busken mår dåligt av vattenbrist och det syns även genom att bladen hänger på busken. Ofta beror det på att den konkurrerar med trädrötter om vattnet i planteringen. Lösningen är att antingen flytta busken eller att tunna ut trädskiktet över. Men kan även orsakas av att busken är ringbarkad av öronvivelns larver eller av barksplit.

5 - odlingssubstratet har för högt pH

För högt innebär 6 i pH och däröver. Substratets surhet mäts i pH där 7 är lika med neutralt. Lerjordar brukar ha pH 7-9. Rododendron behöver ett pH mellan 4 och 6. Om du har en basisk jord behöver du skapa upphöjda bäddar med torvbaserat odlingssubstrat för rätt pH. Om du har vatten med högt pH undvik att vattna med det. Samla istället regnvatten. Substratet, jorden går att testa om du är tveksam. Du kan sänka jordens pH med aluminium- eller järnsulfat. 

6 - mineralbrist

Rododendron behöver specifika mineraler som oftast finns naturligt i odlingssubstratet. Men i basiska jordar tar rododendron upp för mycket kalcium och inte tillräckligt med järn. Man kan ge neutraliserande preparat men de är ofta dyra. Och oftast beror bristen på någon av ovanstående orsaker – dålig dränering, näringsbrist, torka eller dålig plantering.

7 - odlingssubstratet har för lågt pH

En del rododendron ogillar alltför lågt pH. Särskilt de i Pognanthum sektionen. Man kan använda dolomitkalk för att höja pH värdet till ungefär 6 som de föredrar. De här arterna växer på kalksten i Kina.

Skrynkliga blad

De nya bladen är skrynkliga när skotten öppnar sig eller befintliga blad blir skrynkliga på busken

Exempel på skrynkliga blad

1 - frostskador

I de flesta fall orsakas bladskador av sen vårfrost eller tidig höstfrost. När de nya knopparna börjar sträcka på sig för att slå ut kan bladspetsarna skadas i knoppen. Och det visar sig senare som missformade blad när nytillväxten slår ut. Det här är en kosmetisk skada men det kan vara värt att fundera på om plantan ska flyttas till ett mera skyddat läge. Alternativt skydda busken vid låga temperaturer i slutet och början av säsongerna.

2- angrepp i form av sugande bladlöss

Bladlöss tenderar att vara ett problem när vädret är torrt. Man hittar de på ovan- eller undersidan av bladen. Man kan spola med en hård stråle från vattenslangen och skölja bort lössen. Det är också bra att ha ett rikt fågel- och insektsliv eftersom de är lössens naturliga fiender. 

Fläckar på bladen

Det finns två orsaker till bladskador hos rododendron nämligen svampsjukdomar och insekter. Först listar vi svampsjukdomarna men börjar med förebyggande saker vi kan göra i trädgården.

Svampsjukdomar - förebygga

Det bästa är att jobba förebyggande mot svampsjukdomar genom att förstå hur svampar trivs och utvecklas.

Generellt så trivs svampar i täta, fuktiga miljöer. Se därför till att luft kan cirkulera fritt runt buskarna. Vattna jorden, inte bladen eftersom fuktiga blad gynnar svamptillväxt.

Använd biologiska medel som innehåller trichoderma som äter de dåliga svamparna. Den gode mot den onde helt enkelt.

Biologisk bekämpning i Sverige

I Sverige finns Binab till salu och preparatet fungerar bra vid flera typer av svampsjukdomar. Det är för övrigt ett preparat som fungerar bra mot mjöldagg hos många växtslag. Och det är ett medel som kan användas förebyggande.

Exempel på olika fläckar

1 - mjöldagg, powdery milldew

Symptomen på mjöldagg är ljusa fläckar på bladens ovansidor med korresponderande brunaktiga till grå fläckar på undersidan. Små utbrott kan man låta vara.  En hybrid som ofta angrips är R. ’Elisabeth’ och det är en god idé att göra sig av med en sådan buske.

Mjöldagg hos lövfällande azaleor orsakas av en annan art av mjöldaggssvampar. Den tenderar att gå på sorter med R. luteum och R. occidentale i korsningen. Angreppen visar sig genom blekare färger. Svampen visar sig som ett vitt lager på bladens ovansida sent på sommaren. Det är fult för ögat men ofarligt för busken men om bladens förstörs i förtid under flera år i rad kan busken tröttas ut.

2- rostsjukdomar, rust

Bladen har svarta fläckar på ovansidan och orange stråk på undersidan. Även här kan det biologiska medlet Binab fungera bra.

Ett fåtal hybrider är extra utsatta – ’Anna Baldsiefen’, ’Arctic Tern’ och Azalearododendron är mycket mottagliga.

3 - svarta fläckar på ovansidan bladen

Det här är ingen sjukdom och alltså inget att oroa sig för. En del hybrider som till exempel ’Mrs W Leak’ har ofta det här.

Vad har ätit eller sugit på bladen?

Ofta hittar man olika typer av skador på bladen som hål eller skador i bladkanterna. De beror, beroende på hur de ser ut, på två olika saker, se 1 och 2 nedan. Exempel i bilden till höger.

Sugskador hos bladen beror på olika typer av olika löss och skadedjur.

Exempel på ätskador hos blad

1 - larver, caterpillar

Hål i bladen och oregelbundna bitar ur bladkanterna, i motsats till tydliga och regelbundna hack, orsakas av larver. De är oftast redan borta när du upptäcker märkena i bladen. Vissa arter och hybrider drabbas mer än andra. En lösning kan vara att flytta plantan så att den inte står under överhängande grenar eller att man tar bort grenarna som når ut över plantorna.

2- öronvivlar, weevil

En liten skalbagge som gör karaktäristiska så kallade konduktörsklipp i bladen. Jämför i bilden med bett från larver. De här klippen är ofarliga däremot är öronvivelns larver som lever i jordytan under busken ett problem. De kryper upp nattetid och äter av barken närmast jorden. Och ofta äter de bort en ring runtom som på sikt dödar busken, se de vanligaste orsakerna för rododendrondöd nedan.

I handeln har man oftast tillsatt medel som dödar eventuella larver, åtminstone tidigare, men för buskar från marknader, vänner och liknande bör man inspektera jorden. Kontrollera också jorden hos primulor, jordgubbar och andra favoriter för vivlar.

Biologisk bekämpning i Sverige

När du hittar skador på bladen hos dina buskar finns ett biologiskt preparat att köpa. Det blandar man med vatten och vattnar ut under buskarna. Författaren har använt preparatet dels på våren och dels på hösten. Öronviveln har en livscykel som gör att det är bara meningsfullt att vattna ut när de har larver i jorden. Det här och mer om öronvivlar finns väl förklarat på den här länken. https://bionema.se/info/oronvivlar/

3 - sköldlöss

Ett stort problem hos de flesta större lundträdgårdar,  woodland gardens, i UK. Symptomen på de ofta svårupptäckta lössen är ett svart sekret på bladens ovansida. De små lössen ca 1 mm vida ses som genomskinliga cirklar på bladens undersida. När de lägger ägg lämnar de en vit bomullsliknande fläck på bladens undersida.

Enda sättet att bli av med sköldlössen är hindra de vuxna lössen från att lägga ägg på de unga bladen på sommaren.

I UK rekommenderar man Deltametherin, säljs som Decies till kommersiella odlare och som Provanto till privata odlare är effektivt. Andra syntetiska pyrethroider inkluderar lambda-cyhalothrin och cypermethrin. Olja har också använts. Vilka preparat som finns tillgängliga i Sverige är osäkert.  Bilden visar en angripen ’Elisabeth’ med svarta sekretet.

4 - nätskinnsbaggar – lacebug – Stephanitis

Kan vara ett allvarligt problem. Det finns två olika arter av de här savdrickande insekterna. En som attackerar rododendron och azaleor. Ett angrepp av nätskinnsbaggar på bladen ser du som en gråaktig till vitaktig yta på bladens ovansida med en motsvarande missfärgning på undersidan. Mest drabbade är plantor som växer i full sol. I skuggiga lägen är de sällan ett problem eftersom de där har fler. Nätskinnsbaggar börjar bli ett allvarligt problem i Tyskland och sannolikt i angränsande länder.

5 - bladlöss, green fly, och vita flygare

Dessa kan dyka upp I stort antal på undersidan av bladen och på stjälkarna ofta när det är torrt ute. De suger sav ur bladen vilket gör att bladen rynkade och missformade. Vireya sektionen verkar särskilt utsatta. Man kan spraya med insektsmedel men snällast är att spruta vatten med högt tryck och tvätta bort dem.  Medel som finns i UK är - Pyrethroider: Deltamethrin (e.g. Baby Bio Houseplant Bug Killer, Provanto Ultimate Bug Killer, Sprayday Greenfly Killer, Provanto Ultimate Fruit & Vegetable Bug Killer), lambda-cyhalothrin (e.g. Westland Resolva Bug Killer) cypermethrin (e.g. Py Bug Killer).

Naturliga medel - Organics: Natural pyrethrum, Fatty acids, Plant oils.

Den som ogillar kemiska preparat kan istället använda en lösning av vatten och såpa eventullt med lite T-röd.

Oavsett metod är det viktigt att komma åt insekterna på bladens undersida. Därför behövs en spruta som kan spraya mycket fint och därigenom få lösningen att fästa bra.

Lace bug - Stephanitis

Ett stort problem i vissa områden och det finns två arter av lace bug som suger sav ur bladen hos rhododendron respektive azalea. Skadorna visar sig genom att bladens ovansida ter sig gråaktig eller vitaktig medan bladundersidan kan få en rejäl missfärgning. 

Plantor som växer i fullt soliga lägen med en fuktig jord som avger fukt drabbas extra hårt medan en planta i skuggan kan vara helt fri från angrepp. Det beror på att det generellt finns fler predatorer mot lace bug i skugga. 

Lace bug hos rhododendron, Stephanitis rhododendri, är vitaktig med gula ben och spröt. Nympherna är tunna,  mörka och utvecklas i fyra steg. De största nympherna har en längd som motsvarar ungefär 60% av en utvecklad lace bug som är drygt 3 mm lång. Nympherna livnär sig på bladens undersidor och sittar i samlingar gömda bland fläckar av avföring. Honorna lägger ägg i mittnerven på undersidan så att endast toppen av äggen är synlig men honan täcker dem med ett lackliknande lager.

Lace bug övervintrar i äggstadiet och äggen kläcks sent i april och under maj. En komplett livscykel från ägg till vuxen tar ca 30 dagar under optimala förhållanden och under en säsong kan 1 - 3 generationer produceras beroende på klimat, altitud mm. 

Skadorna kan misstas för skadorna som kvalster orsakar men lace bug lämnar större klorotiska fläckar, liksom skal efter larverna på bladundersidan.

Du kan bekämpa organiskt med neem olja. Neem olja fungerar systematiskt när du sprutar eller applicerar den på en planta så transporteras den från toppen ner till rötterna. Den sprider sig alltså i all vävnad och når kärlvävnaden där skadedjur får i sig den när de äter/suger på bladen. Neem olja fungerar därför på en rad skadedjur. Googla för att hitta recept på blandning.

Varför förstörs blommorna

Blommor drabbas egentligen bara av två problem - frost och mjöldagg.

Exempel på skadade blommor

1 - frostskador

Blommor som drabbas av frostnätter på våren förstörs av kylan och lämnar en brun blomma kvar. En lösning är att när man vet att frostnätter är på gång täcka plantor som blommar med en filt eller liknande. Ett annat alternativ om det är en planta som ofta drabbas är att flytta plantan till ett mera skyddat läge som vid en vägg eller i en lundmiljö med skyddande överståndare. Men inte ens det hjälper om det är en sen markfrost.  Undvik lägen med djup skugga särskilt för sorter som blommar tidigt.

2- mjöldagg på kronblad (Ovulinia)

En tråkig sjukdom eftersom den förstör blommorna vi väntat på. Infekterade blommor får först  små fläckar som verkar vattenfyllda. De blir snabbt större och får kronbladet att bli en slemmig grå massa som rinner ner över bladen. I värsta fall kan blommorna angripas innan knopparna slagit ut. Det tar 2-3 dagar innan en blomma är helt förstörd och en buske eller en grupp av buskar kan snabbt bli angripna. De förstörda kronbladen fastnar på bladen och bildar vita fläckar som sen svartnar när de övergår i fruktkroppar som i sin tur kommer infektera nästa års blomning. Svampen visar sig oftast vid fuktigt väder i samband med blomningen och särskilt om det är i kombination med värme.

Undvik att vattna ovanifrån som med alla andra svampsjukdomar. Om du har en angripen planta är det värt att plocka bort alla blommor och knoppar för att undvika spridning av sporerna.

Varför har min rhododendron dött?

Här följer en lista i ordning över de vanligaste orsakerna. Tack och lov är den vanligaste – dålig dränering – också lättast att återgärda.

 

 

Exempel på orsaker till rhododendrondöd

1 - dålig dränering

Fler rododendron dör av dålig dränering och av att stå med fötterna i för mycket vatten i perioder. Om jorden har en sumpaktig karaktär, tung lera eller är alltför kompakt så kommer rododendron att sluta växa och på sikt slutligen dö.

Mörkt bruna och döda rötter betyder att en rotvariant av Phytophthora har dödat plantan på grund av dålig dränering. Mer om Phytohphtora senare.

2- fel planteringsdjup

Rhododendron är buskar som vill växa ytligt och får absolut inte planteras för djupt. Rotklumpens ovandel ska ligga precis under jordytan. Om du begraver plantans rötter under jord kommer plantan dö.

Mulchning är bra men i ett lagom lager som är högst 10 cm djupt. Använd inte barkprodukter. Rhododendronrötter behöver syre.

3 - för dålig härdighet för växtplatsen

Kontrollera vilken zon din önskade planta behöver och fundera över om du kan ge den en plats som tillgodoser behoven. Plantor som odlas i kruka är särskilt utsatta. 

Det går att odla en del av de här sorterna men då måste platsen vara extra skyddad, mer dränerad och marken under busken behöver skyddas med frigolit eller liknande.

Om plantan verkar död – vänta med att gräva upp den åtminstone till början av juli. Rotäkta rododendron, som många andra växter, klarar att bryta på nytt från roten.

Barksplit

Barksplit orsakas typiskt av sena nattfroster på våren eller tidigt på hösten när saven är kvar i grenarna och plantan inte hunnit mogna av. Eller om det blir varma dagar eller en varm period på våren så att saven stiger och det sen följs av  en kall period. Barksplit kan en buske ibland läka på större etablerade exemplar men svåra skador eller skador hos unga plantor kan döda plantan. Det tar oftast 6 – 9 månader innan plantan kollapsar och dör. Kontrollera stammarna vid jordytan på försommaren och senhösten.

4 - öronvivlar

Om du tittar på barken precis ovan jordytan och ser att  barken gnagts så är öronvivlar den sannolika orsaken. Det är de vita larverna som ligger i jorden under busken som kryper upp nattetid och gnager av barken ofta i en ring. Öronvivelns cykel för äggläggning gör att skadorna ofta sker under senhösten. För att förebygga läs om skador på blad.

5 - honungsskivling, Armillaria mellea

En svamp som växer vid gamla förmultnande stubbar. Du kan se mycelet som svarta, sega och skosnöre liknande rötter med ett vitt centrum och jorden är ofta full av dem. Det finns inte så mycket att göra år det. En tjock polyetenduk, typ dammduk, kan placeras som barriär mot mycelet i jorden. Några arter är mer mottagliga, se en lista längre ner.

Honungsskivlingen kan attackera och döda rhododendron I trädgården eller områden  där stubbar av träd finns kvar. Ibland visar sig svampen på ytan som just svamp. Men merparten av svampen finns underjord i form av mycel. Där skickar svampen ut kraftiga rötter, rhizomorph, Trädgårdar med en stor andel gamla trädrötter i trädgården löper högre risk. När man gräver upp en död planta där svampen är aktiv är rotklumpen ofta full av rötterna som växt igenom klumpen och attackerat stammen.

Symptom 

Symptomen visar sig som gulnande blad, bladen tappas tidigare, dålig tillväxt, delvis död av grenar eller en plötslig och total kollaps. Som en sista åtgärd kan busken visa en rejäl blomning. Stressade plantor som står för torrt eller har för dålig dränering till exempel är mer mottagliga. R. lacteum och de flesta I subsection Taliensia och många i subsection Neriiflora är särskilt mottagliga. Däremot verkar många hybrider ha bättre motstånd mot rötterna i rotklumpen men tillväxten kan minska.

Svårt att påverka

Det finns inte mycket att göra mot den här svampen förutom att använda en kraftig rotbarriär I form av till exempel dammduk. Svampen håller sig oftast nära jordytan och sällan djupare än 45 cm i lätta jordar.Alternativt kan man bygga en barriär runt en plantas rotsystem. Upphöjda bäddar med tät barriär mot jorden under kan också hjälpa men då får allt odlingssubstrat fyllas på över barriären. Man måste också säkra någon form av bräddavlopp så att vatten kan rinna från. En sluttande bädd hjälper till att leda ut överflödigt vatten.

Varmblodiga skadedjur

Rododendron är giftiga för många djur som i de flesta fall undviker buskarna. Djur orsakar oftare bryt- och trampskador. Dock kan rådjur och harar åstadkomma stor skada genom att beta vintergröna buskar vintertid. Buskarna är ofta i lagom höjd för att betas när det ligger snö eller tjälen har gått i marken.

Rådjur och hjort kan också orsaka skador på större buskar med lättillgängliga stammar när de fejar sina nya horn. Trico garden kan användas om doftbekämpning.

Exempel på skador hos blad

1 - bekämpa rådjur och hjortskador

Trico garden är ett medel skapat av fårtalg och det fungerar mot både betnings- och fejningsskador på rhododendron.

Solbränna på blad

Solbränna på buskar som står soligare än de klarar av syns som gula partier i mitten av plantans blad som är exponerade för sol. Lättare solbränna gör att bladen blir klart gula medan svåra skador gör bladen krispiga.

Solbrända blad

1 - åtgärda solskador

Flytta busken till ett svalare och skuggigare läge. Skadorna går tillbaka ganska snabbt så.

 

Lavar och mossor

Lavar och mossor bildas ofta på äldre och rangliga plantor särskilt när de har få blad och saknar vigör. Azaleor, vintergröna och lövfällande, verkar särskilt mottagliga. Du kan skrubba bort laven eller mossan. Men oftast är det ett tecken på att plantan växer i dåliga förhållanden. Bästa hjälpmedlet är ofta näring och eventuellt en beskärning för att föryngra plantan och få den att starta om. Lavar växer oftast på svaga plantor och de är alltså inte orsaken till svagheten utan tvärtom.

Exempel på lavar

Gallbildning hos azalea

Angrepp visar sig som gröna, rosa eller röda uppsvällda delar på blad och skott. De uppträder hos visa arter I vilda populationer och även I trädgårdar särskilt hos japanska azaleor och R. ferrugineum och dess hybrider. Sjuka delar ska plockas bort och förstöras. Det vanligaste är att gallbildningarna kommer en säsong och sedan försvinner. Medel mot mjöldagg och rostsvamp verkar också ha en verkan mot gallbildning.  En del hävdar att gallbildningen sprids av en insekt men det är inte bevisat.

Exempel på gallbildning

Varför blommar inte min planta

Det finns flera skäl till att rhododendron inte blommar men en vanlig orsak särskilt hos en del arter är att de är för unga. Fler orsaker nedan.

Exempel på knoppskador

1 - frostskador

Knoppar som har börjat svälla är känsliga för nattfrost och det här drabbar särskilt sorter och arter som blommar riktigt tidigt. Om vädret lovar frostnätter kan du täcka med något. Om du ofta får sen nattfrost - överväg att plantera sorter som blommar senare. 

2 - knoppar som innehåller blad istället för blommor

Generellt är blomknoppar tjockare än tillväxtknoppar. Tillväxtknoppar är i sin tur tunnare men framförallt spetsigare. En del sorter, särskilt arter, behöver många år på sig för att börja blomma och du kan få vänta 10 år särskilt hos en del storbladiga men också arter i ss Taliensia. 

3 - för lite ljus

Det är en myt att alla rhododendron alltid ska stå i skugga och om du har en rhododendron som vägrar att blomma är det värt att pröva att sätta den ljusare. Rh. yakushimanum och hybrider som skapats med den som en förälder vill till exempel ha god tillgång på ljus för att blomma bra och hålla sig kompakta. 

4 - näring sent på säsongen

Näring som du tillsätter efter juni driver tillväxt i form av blad istället för blommor. Detsamma gäller om näringen innehåller en stor andel kväve som också gynnar tillväxt. Göd inte efter juni månad.

5 - svampsjukdom buren av rhododendronhopparen

Det finns en skadegörare som suger på unga skott och blad och som i samband med  det sprider en svampsjukdom som sen dödar knopparna. Rhododendronhopparen, en strit, är inte så vanlig i Sverige ännu men har börjat sprida sig i Sverige. Symptomen är knoppar som blir gråsvarta och sen torkar ihop.

Striten är gråvit med ett rött V-format band på ryggen och den hoppar runt. 

Behandla med neem olja, insektssåpa eller pyretrumpreparat - gärna på kvällen när rhododendronhopparen sitter still i busken. Rh. caucasicum hybrider som till exempel 'Cunningham's White' drabbas oftare. 

6 - bruna knoppar

Kyla har dödat knoppen och det kan gälla även bladknoppar. Det här är vanligt om du odlar sorter i en zon de inte riktigt klarar. Men det kan också hända om vintern är ovanligt lång och hård eller om busken och knopparna inte hunnit avmogna i tid på hösten. Se också gödning ovan.

Svampsjukdomar

Det finns några olika svampsjukdomar som kan drabba våra rhododendron och flera av de är svåra.  Vi listar de här under sina svenska namn. Det här är alltså skadliga svampsjukdomar men det finns också allt mer forskning om de svampar som rhododendron växer i symbios med. En nyutgiven bok från 2021: "Ett sammanvävt liv" av Merlin Sheldrake berättar om de komplicerade sambanden mellan levande växter och svampar för att växterna ska växa och må bra.  Merlin Sheldrake forskar kring sambanden mellan växter och svampar.

Svamparna växer inuti träd och buskars rötter och byter där livsviktiga ämnen med varandra. Växten ger sitt överskott av kol, och svamparna bidrar med näringsämnen och fukt. (Ökar torktålighet?)

Idag kan vi köpa mycorrhiza för att främja etableringen av goda svampar. Preparatet rekommenderas när vi planterar rosor och fruktträd men borde gå att använda även till rhododendron.

Det finns också teser i engelsk litteratur om fördelarna med att odla på eller vid döda stubbar. En artikelförfattare berättar om hur en svårodlad rhododendron fick ett helt nytt liv och började trivas när han flyttade den till en plats vid en stubbe. Vi har medlemmar som testat och upplever positiva förändringar.

Rotröta

Phytophthora cinnamoni är en svampsjukdom som drabbar plantornas rotsystem. Den är oftast dödlig och förloppet är oftast mycket snabbt från frisk planta till plötslig kollaps under växtperioden. Svampen kan drabba en planta eller alla inom ett visst område. Om din planta kollapsar så kontrollera  rötterna och skär ett snitt och kontrollera under barken på stammarna. Sjukdomen visar sig som en djupt brun färg på rötterna, som om de är friska är vita. Och att cambiumlagret under den yttersta barken är fläckvis färgat i mörkt rödbrunt.

Sjukdomsorsaker

Sjukdomen orsakas av dålig dränering och höga jordtemperaturer. Sjukdomen är vanligast där jordtemperaturen ligger mellan 22 och 29 grader C. Krukodlade plantor är särskilt utsatta. Vattning med sprinklers från ovan är också en faktor som kan bidra.

Vissa arter är särskilt utsatta för rotröta, Phythophthora cinnamomii

 • De flesta arter inom ss Taliensia (R. phaeochrysum)
 • Ss Neriiflora särskilt  R. dichroanthum
 • Arter som R. souliei occh R. lanatum
 • De flesta större gula hybrider där nästan alla stammar ur R. wardii exempelvis ’Hotei’ och ’Goldkrone’
 • En del småbladiga eller alpina arter och deras hybrider särskilt section Pogonantha

Torka och dålig dränering – för mycket väta gör plantor mer mottagliga. Om du odlar ovanstående så tänk särskilt på dräneringen runt plantorna.

Exempel på rotröta hos rhododendron

Förebygga rotröta

1 - förbered odlingssubstratet

Förbered odlingssubstratet så att det innehåller grovt organiskt material men även icke-organiskt material som till exempel kross av sten för att säkerställa god dränering och hålla syrehalten hög i jorden. Nykomposterad bark sägs ha en positiv påverkan mot rotröta.

I områden med lera är det bäst att bygga planteringen ovan den ursprungliga ytan och fylla på med lämpligt substrat för rododendron.

2- behåll en luftig struktur

Planera för stigar och/eller stenar att trampa på i partiet för att undvika att odlingssubstratet packas ihop av djur och fötter. 

I Tyskland är de flesta kultivarer ympade vilket gör plantorna mer tåliga mot dåligt dränerade bäddar.

3 - håll nere temperaturen

I varmare klimat är det bättre att odla i skugga och att mulcha jorden för att hålla nere temperaturen i substratet. Per definition har kanske Sverige inte ett varmare klimat men faktum är att vi haft flera varma somrar på raken.  

Grendöd

Grendöd orsakar av några olika svampar -  Botryosphaeria , Phytophthora cactorum, P. ramorum, P. kernoviae. De kan orsaka allvarlig sjukdom hos rododendron särskilt i områden med höga temperaturer sommartid och/eller i kombination med hög luftfuktighet. Svampsjukdomen visar sig som plötslig grendöd där en gren, delar av eller hela plantan vissnar och dör. De tenderar att angripa plantor som är fysiskt skadade på något sätt. Kontrollera insidan av grenen genom att klippa igenom den och se är grenen brun ofta med ett mörkt rödbrunt centrum så är det ett tecken på angrepp av svamp.

Botryosphaeria kan börja som en fläck på ett blad och senare leda till grendöd. Det finns inget sätt att kemiskt kontrollera den här svampen.

Den döda grenen måste skäras tillbaka rejält ner till där den är allt igenom grön. OBS tvätta sekatören mellan varje snitt annars kan smittan spridas vidare via sekatören. Använd till exempel T-röd i en burk och doppa sekatören i spriten mellan varje klipp.

Den skadade grenen, delen får inte komposteras utan den ska brännas eller skickas med soporna.

 

Exempel på grendöd

Förebygga grendöd

1 - god hygien

Eftersom svampangrepp kan ligga latent är det en bra idé att hålla händer och verktyg rena. Det är en god idé att alltid ha med en burk med till exempel T-röd och skölja/doppa sekatören mellan varje planta jag klipper i för att inte överföra sjukdomar.

2- bra luftcirkulation

Det finns en rad svampsjukdomar som trivs och utvecklas i miljöer med tät plantering. Så även om det är frestande med täta planteringar är det bättre att sörja för god luftcirkulation runt plantorna.

3 - gödsla måttligt

Ge hellre för lite än för mycket gödsel. 

4 - undvik att stressa plantorna

Utsätt inte plantorna för stress genom till exempel torka. Du kan se fler förebyggande råd i början sidan.

Phythopthora ramorum (Sudden Oak Death)

En nyligen beskriven sjukdom – plötslig ekdöd – som har orsakat mycket oro. Det är en sjukdom som hittats hos ett brett spektrum av släkten - Rhododendron, Camellia, Viburnum, Pieris, Kalmia, Taxus, och symptomen är desamma som vid grendöd, Botryosphaeria. Den kan spridas från rhododendron till andra plantor såsom japansk lärk som normalt sett dör av sjukdomen.

Rhododendron ponticum är den värsta arten när det kommer till att vara värd för sjukdomen och i de flesta fall har man kunnat härleda utbrott i trädgårdar till infekterad R. ponticum. Kenneth Cox, Glendoick Gardens, rekommenderar att vi gör oss av med arten.

Utbrott som orsakas av vattenstänk blir ofta mindre skadliga och kan hanteras genom att klippa tillbaka döda grenar med rengjorda verktyg, OBS tvätta mellan varje snitt

Symptom

Karaktäristiska symptom syns i bilderna. De första tecknen är bruna fläckar längs bladstjälken från bladets bas och upp emot bladets mitt. Om du ser det här bör plantan analyseras. Utbrott av sjukdomen ska anmälas till Länstyrelsen och infekterade plantor ska destrueras – brännas eller liknande.

Exempel på karaktäristiska symptom

Förebygga Phythopthora ramorum

1 - god hygien

Eftersom svampangrepp kan ligga latent är det en bra idé att hålla händer och verktyg rena. Det är en god idé att alltid ha med en burk med till exempel T-röd och skölja/doppa sekatören mellan varje planta jag klipper i för att inte överföra sjukdomar.

2- bra luftcirkulation

Det finns en rad svampsjukdomar som trivs och utvecklas i miljöer med tät plantering. Så även om det är frestande med täta planteringar är det bättre att sörja för god luftcirkulation runt plantorna.

3 - gödsla måttligt

Ge hellre för lite än för mycket gödsel. 

4 - undvik att stressa plantorna

Utsätt inte plantorna för stress genom till exempel torka. Du kan se fler förebyggande råd i början sidan.

Referensmaterial:

Diseases Of Rhododendrons And Azaleas by Robert D. Raabe
Rhododendron Diseases by R. K. Jones and D. M. Benson
Azalea & Rhododendron Diseases by Clemson University Cooperative Extension
Common Problems of Rhododendron and Azalea by Dr. Sharon M. Douglas
How To Identify Rhododendron and Azalea Problems by A.I. Antonelli, et al.
More on Mildew by Fred Minch
Pests Of Rhododendrons by Arthur L. Antonelli
Insecticidal Soap As An Azalea Lace Bug Control by Stanton A. Gill & Michael J. Raupp
Root Weevils: Troublesome Rhododendron Pests by Hank Helm
Thrip Information by UC Davis IPM

Medlemsansvarig:

Lisa Hällfors

mail: lisa@lhform.se

Webredaktion:

Västsvenska: goran@alentradgard.se

Östsvenska: lisa@lhform.se