Aktuell frölista

Till att börja med vill vi tacka årets frödonatorer!!

Här under hittar du vår aktuella frölista och all information kring hur du donerar och beställer. Du kan beställa frön så länge det finns portioner kvar. Ibland har vi också  portioner ur föregående års lista, dessa har i så fall förvarats optimalt så grobarheten är minimalt påverkad.

Aktuell frölista

Aktuell frölista - sedan 2015 samarbetar vi med Sydsvenska Rhododendron- och magnoliasällskapet och vi producerar en gemensam frölista. Du hittar den aktuella listan HÄR hos Sydsvenska när listan publicerats. Den kommer preliminärt att öppnas för medlemsbeställning den 15:e december. 

Vi hoppas att många av er medlemmar har pollinerat och skapat rhododendronfrön till årets lista. Vart du skickar fröer och vad som gäller för frödonatorer kan du läsa mer om under FRÖDONATORER. Frödonatorer som skickat in 5 eller fler fröportioner har förtur till listan. 

Vi vill återigen rikta ett varmt tack till alla medlemmar som gör en stor insats för att vi ska få tillgång till en spännande frölista.

Längre ner hittar du också information kring hur du beställer och betalar för dina frön.

För frödonatorer till aktuell lista

Gör så här...

När du skördat och rensat dina fröer ber vi dig att skicka dem till Carina Fritzell - adressuppgifter mm finns lite längre ner till höger.

Precis som tidigare får donaterar som lämnar 5 eller fler bidrag välja först. Frödonatorer får också lika många portioner gratis som man donerat dock max 5 gratisportioner.

Beställa frön

Gör så här...

Skriv din beställning i nummerordning. Det här är viktigt för de som plockar ihop din beställning. Skicka eller maila den sedan till adressen i rutan här bredvid.

En portion kostar 30 kr och porto tillkommer med 20 kr.

När du får dina frön lägger vi med en lapp där vi anger hur mycket du ska betala inklusive porto. Du ser också vart du ska betala.

Skicka till...

Adress:
Carina Fritzell
Sebbarp 503
241 62 Löberöd

e-post: carinafritzell@hotmail.com

Tfn: 073-5396244

Aktuell - Rhododendron yakushimanum x (R. tsariense x 'Queen Bee')

Medlemsutskick - Aktuell frölista 2022

Frölista 2022.
Hej alla medlemmar!
Hoppas många av Er har pollinerat och skapat
Rhododendron frö till årets frölista.
Skicka rensade frön till Carina Fritzell när Ni är klara med Er
skörd.
Vi har gjort en liten förändring av priset för 2022 års frölista
till 30 kr per frö portion + 20 kr för brev och porto. Precis
som tidigare gäller att vid 5 lämnade bidrag eller fler väljer
dessa donatorer först, max 5 portioner är gratis.
Preliminärt så kommer övriga medlemmar att kunna köpa frö
från den 15:e december.
Frö från 2021 års frölista finns tyvärr inte kvar.
2022 års frölista kommer att uppdateras efterhand som fröer
inkommer.
Kontaktuppgifter.
Carina Fritzell, Sebbarp 503, 241 62 Löberöd.
e-post carinafritzell@hotmail.com
mobil 073 539 62 44
Med vänlig hälsning,
Carina Fritzell

Medlemsansvarig:

Lisa Hällfors

mail: lisa(at)lhform.se

Webredaktion:

Västsvenska: goran(at)alentradgard.se

Östsvenska: lisa(at)lhform.se