ÖRMS

Östsvenska Rhododendron och Magnoliasällskapet - Här under hittar du den aktuella styrelsen i östra. Att jobba i styrelsen för en mindre förening är både roligt och utvecklande. Vissa medlemmar är verksamma i styrelsen länge, andra är med en period och båda behövs. Är du intresserad av att hjälpa till så kontakta gärna vår ordförande eller valberedningen.

Möt styrelsen

Ordförande

Claes-Johan Bonde

Tfn: 08-7743482

Mob: 073-374 52 99

Kassör

Fredrik Alfvin

 

Sekreterare

Gun Skybrand

Styrelseledamöter

Torsten Karlsson, Lotta Tapper och Göran Godin

Suppleanter

Lisa Hällfors och Ann-Christine Holmgren

Valberedning

Valberedningen består av:

Astri Andersson och Susanne Hoogendorn

Stadgar för östsvenska kretsen

Styrelsen - Azaleor i blom

Medlemsansvarig:

Lisa Hällfors

mail: lisa(at)lhform.se

Webredaktion:

Västsvenska: goran(at)alentradgard.se

Östsvenska: lisa(at)lhform.se