Odlingsråd för rhododendron

Odlingsråd - här har vi samlat ihop artiklar bland annat från våra medlemmer där de berättar om odlingssubstrat, näring och andra saker som påverkar rhododendron. Ett bra odlingssubstrat, lagom med gödning och rätt växtplats gör att plantorna håller sig friska och blommar bra.

Odlingsråd - kom igång

En väl vald växtplats för dina rhododendron och omsorg om odlingssubstratet är bästa receptet för att lyckas! Rhododendron är generellt både friska och tåliga växter och råden härunder fungerar alltid. Vill du vara extra noggrann kan du läsa om de vanligaste orsakerna till att en planta blir stressad här - gula, gulnande blad . Har du med dig dem och råden här under har du skapat en fantastisk grund för dina plantor. Tänk preventivt och använd våra odlingsråd!

En del av materialet här är ursprungligen skrivet av en duktig odlare - Tommy Johansson - och vi anger honom som källa. Men sen det skrevs har vi fått in fler svampsjukdomar men även skadedjur som gör att vi i vissa fall uppdaterat hans grundråd.

Växtplatsen

Städsegröna rhododendron föredrar generellt en halvskuggig växtplats, det vill säga de behöver en del sol under någon del av dagen. Djup skugga gör att buskarna blir lösare i växtsättet och blommar sämre.

Många hybrider i Yakushimanum-gruppen behöver mer ljus och sol en del av dagen för att behålla ett kompakt växtsätt och blomma bra.

Lövfällande rhododendron som vi ibland kallar azaleor behöver en mycket ljus växtplats för att trivas och blomma bra.

Fukttillgången ska vara god men det ska även dräneringen vara och det betyder att de absolut inte får stå i stillastående vatten. Dålig dränering stressar plantorna och blir en ingång för sjukdomar.

Undvik vindpinade lägen som till exempel husknutar och draghål. Det här blir viktigare ju större blad plantan har. Starka vindar i kombination med kyla gör den upplevda temperaturen kallare och det ökar risken för vinterskador. Plantera en bit från husgrunden för att dels skydda grunden och dels för att läget längst in blir för torrt för plantan.

Källa: Tommy Johansson

Tillägg - i takt med att vårt klimat förändras och att vi allt oftare får varma perioder tidigt på säsongen är det generellt bra att välja en växtplats där den tidiga vårsolen inte kommer åt. Därför är det bra att undvika planteringar vända åt öster. Vårsolen kan leda till skador som barksplit och frystorkning av blad och blommor.

Stora rhododendron är fina i en lundliknande miljö medan små alpina arter fungerar bäst i ett alpinparti.

kapitel - exempel

Fotograf: ?

1 - ranglig, lös buske eller brist på blomning

Läget är antagligen för mörkt och det lättaste är att flytta hela plantan. Om blomningen uteblir kan det också bero på att växtplatsen är för mörk men ett annat  alternativ är att den ännu är för ung. Många arter, ss Taliensia till exempel, behöver ofta bli 10 år eller mer för att blomma regelbundet. 

2- trasiga blad

Sönderrivna eller skadade blad kan bero på för mycket vind där plantan står. Ju större blad en planta har desto lugnare läge behöver den. 

3 - bruna blad

Frystorka är ett känt fenomen och den vanligaste orsaken när en planta får ett antal blad som blir bruna fram på våren. Det beror på att den tidiga vårsolen nått busken medan det fortfarande varit tjäle runt rotklumpen. Solen värmer upp bladen som då svettas och behöver vatten men eftersom rötterna står i frusen jord kan de inte leverera och busken torkar in helt eller delvis. Skydda buskar som står i utsatta lägen när marken är frusen - särskilt de som vetter åt öster.

4 - bruna knoppar

Bruna knoppar betyder att de frusit. Det kan bero på att plantan drabbats av frystorka se under 3 ovan.

Men det kan också bero på att den är på gränsen till sin härdighet och att om det är kallare än den klarar så skadas knopparna först. 

Odlingssubstrat - jord

Substratet, jorden skall vara kalkfattig(!), porös och väldränerad. pH värde ska för de flesta arter och hybrider ligga mellan 4,5-5,5 det vill säga kemiskt sur reaktion. Blanda in rikligt med ogödslad torv, kompost helst av ek- eller boklöv och/eller barr för att skapa en porös och genom släppligt substrat. Gärna också en del grus. Var noga med att mätta torvmullen med vatten före inblandningen. Har uu styv, kalkrik lera, byt ut den mot jordblandning enligt ovan eller enklast – anlägg en rhododendronbädd ovanpå befint­lig mark. Denna kan inramas av sten, slipers, torvblock eller annat lämpligt material.

Källa: Tommy Johansson

Odlingsbädd

Fotograf: ?

1 - den goda jorden

En djupdykning i odlingssubstrat och hur jord kommer till och om hur näringsutbytet i substratet fungerar  med mera.

Den goda jorden

Mer om den goda jorden

Källa: Lars-Olof Tunbrå

Anlägga blötbädd

En blötbädd har ett vattenmagasin i botten som jämnar ut eventuella torrperioder men som också sänker temperaturen vilket många växter tycker om. Rhododendron vill inte ha ett för varmt läge men växter som bergsvallmo, Meconopsis, och en del svårodlade primulor trivs väldigt bra i blötbäddar.

Bilderna - Bernt Nilsson i Halmstad visar hur han anlade en blötbädd för sina surjordsväxter.

Skissen visar hur vi lagt folie och skyddsduk. Mellanrummet mellan gräsmatta och folie är fyllt med småsten och makadam 2-4 mm.
1,3. Duk för att skydda plastfolien.
2. Plastfolie 0,2 mm, som vikits upp om torvblocken, vilka då också blir fuktiga.
4. Duk som hindrar gräset att sprida sig mot bädden.

Källa: Bernt Nilsson

Du kan också läsa ett dokument som Peter Knutsson, Oxelösund, skrivit och som publicerats hos Trädgårdsamatörerna.

Stegen härunder är en kombination av olika tips och råd.

exempel på blötbädd

Fotograf: ?

1 - börja med

"Vi grävde först bort befintlig jord 3x3m till ett djup av 0,2-0,3 m. Botten sluttar 0,2/3m mot det justerbara bräddavloppet."

Kommentar - innan du börjar är det bra att fundera ut hur du kan placera bädden och få till en avrinning.

2 - placera bottenduk

När ytan är grävd och botten är utjämnad är det dags att täcka botten. Du kan om du vill lägga en skyddande duk under själva fuktspärren. 

Som fuktspärr kan du använda en plastfolie, till exempel en tjockare byggplast, eller dammduk. 

Tänk på att ha duken också ska täcka kanterna på blötbädden. 

3 - första lagret

Täck botten med sand upp till den nivå som jorden var före grävningen alltså 2 till 3 dm. Det är det här lagret som kommer fungera som vattenmagasin. 

4 - placera stenar

Rhododendron vill ha ett löss och luckert substrat och därför behöver du placera in trampstenar. Men det är också fint att placera stenar som kan fungera som blickfång, ge skugga och ibland fungera som överhäng och extra skydd till rariteter.

5 - kanter

Eftersom hela bädden blir upphöjd behöver du fundera över hur du vill skapa kanter runt partiet. Torvblock är vanligt men det kan vara vad som helst som håller substratet på plats.

Ofta lägger vi blötbädden nära en gräsmatta och då är det bra att skapa ett dike mellan gräsmattan och blötbädden. Diket fyller du sedan med någon form av fint kross, till exempel isgrus. Det hindrar gräset från att växa in i partiet. Och det är enklare att rensa mellan gräsmattan och diket. 

6 - odlingssubstrat

Ovan sandlagret och stenarna fyller du på med lämpligt odlingssubstrat som du kan läsa om HÄR.

7 - plantera och underhålla

Nu är det dags för det roligaste att plantera! 

Blötbäddar är väldigt skötselfria och det är bara efter långa torrperioder de kan behöva en påfyllning i vattenmagasinet. 

Kontrollera rötter från eventuella träd som växer runt blötbädden regelbundet. De har en tendens att hitta och gilla blötbädden och behöver hållas efter.

Näring

Näring och rhododendron - här finns det många teorier om och hur mycket näring som rhododendron behöver. Många menar att en ständig tillförsel av ett lagom tjockt, max 10 cm, lager av mulchmaterial i form av till exempel bok- eller eklöv räcker.

Gulnande blad som i bilden till höger kan indikera näringsbrist. Men det finns fler orsaker om du tittar på sidan över sjukdomar. Om du i den listan upplever att inget av de andra stämmer kan du pröva med  gödning.

Näringsbrist kan bero på att substratet i sig inte möjliggör näringstillförsel. I många fall beror det på för högt pH i substratet. Testa att lägga på ett lager riktigt grov spagnum som blöttt igenom noggrannt.

 

Näringsbrist

Fotograf: ?

1 - särtryck ur TrädgårdsAmatören om gödning

  • TA 1997:2. När, med vad, och hur ofta skall man ge sina växter
    näring? – Att gödsla är enklare än man tror!

Särtryck ur TrädgårdsAmatören om gödning

Författare till grundartiklarna är Tom Ericsson

2- Ken Cox kring hur man gödslar på Glendoick

Ett youtube-klipp där Ken Cox berättar om hur och med vad man gödslar sina rhododendron med på Glendoick.

Gödning av rhododendron Glendoick

Dags att plantera

Rhododendron är släktkära och det är därför bra att plantera flera tillsammans. Det gör det dessutom lättare att ordna en lämplig planteringsbädd med rätt förutsättningar. Det underlättar för dig och blir oftast vackrare att se på. Men sen artikeln skrevs har vi också fått in fler svampsjukdomar och alla sporburna sjukdomar trivs i lägen med dålig luftcirkulation. Vi rekommenderar samplantering men där du sörjer för god luftcirkulation.

Tag alltid bort eventuell säckväv före planteringen. För de största sorterna bör planteringsgropen vara cirka 40 cm djup och cirka 70 cm i diameter. Plantera aldrig djupt, utan låt rotklumpens översida komma högst några centimeter under färdig jordyta. Jämna till jorden med händerna, men trampa inte! Vattna rikligt. Håll marken ständigt täckt med ett ganska tjockt lager av bok- och eklöv, barr eller barkbitar, (mulch) det vill säga långsamt nedbrytbara växtdelar med lagt pH.

Källa: Tommy Johansson

Numera rekommenderar kunniga odlare att mulchlagret ska vara högst 10 cm tjockt.  Och det är också viktigt att vattna i samband med planteringen.

 

Exempel på plantering

Fotograf: ?

1 - bästa tiden att plantera

Bästa tiden att plantera rhododendron är tidig höst eller april - maj

2 - vattna

Innan du planterar är det bra att sänka busken i en hink med vatten så att jordytan hamnar under vattenytan. Då trycks all eventuell luft som finns i substratet ut. Samtidigt får busken en extra dos vatten som hjälper den igång.

En nyplanterad buske behöver vattnas även om jorden är fuktig. Vattningen gör att jorden packas lagom och utjämnar om det bildats luftfickor i samband med planteringen.

3 - mulcha

När du har planterat och vattnat är det bra att mulcha med löv, barr med mera som håller fukten kvar i markytan och som sakta bryts ner till näring åt buskarna. Lagret bör vara nånstans mellan 5 och maximalt 10 cm tjockt.

Förnya mulchlagret varje vår innan jorden torkat upp.

Löpande skötsel

Som vi skrivit tidigare är rhododendron ett lättodlat släkte men en liten insats gör att de trivs och blommar ännu bättre.

Välmående plantor

Fotograf: ?

1 - vattna

Rhododendron växer bäst i områden där nederbörden är hög. Även om de växer i rätt substrat är de svårare att odla i torra områden. 

Kranvatten kan innehålla mer eller mindre kalcium och påverkar i längden pH balansen runt buskens rötter. Kontrollera gärna pH:t i vattned du vattnar med. Det bästa är om du har möjlighet att samla och vattna med regnvatten. Men att vattna med kranvatten fungerar en kortare period under sommaren.

2 - gödning

Under vårvintern eller tidig vår kan du ge dina buskar en generell gödning med benmjöl, blodmjöl eller konstgödsel. Det finns ett otal uppfattningar om hur mycket och vilken gödning vi ska använda och ge. En del använder potatisgödsel, andra blåkorn och ytterligare andra ger ingen näring utöver de blad som fälls av träd i rhododendronpartiet. Det viktigaste är att gödningen inte innehåller tillsatt kalk - kalciumkarbonat. 

En gödsel som är märkt NPK innehåller kväve, fosfor och kalium. 

Beskärning

Rhododendron behöver väldigt lite beskärning men det är en bra idé att ta bort överblommade blomklasar. Du kan se hur man gör HÄR.

Ibland vill man förändra buskens storlek och det kan du göra på flera sätt. Men rhododendron bör behålla sitt naturliga utseende.

Tänk på att rengöra verktygen du använder mellan varje buske du beskär. Tvätta gärna verktygen mellan varje snitt särskilt om du klipper bort grenar som verkar torka in oförklarligt. Det är bra att bära med sig en burk med till exempel T-röd att desinficera verktygen med. Vi får in fler och fler tråkiga virussjukdomar som är smittsamma.

Mer om beskärning finns att läsa i den här ARS artikeln.

Exempel på beskärning

1 - radikal nedskärning

De flesta rhododendron tål en radikal beskärning och antingen det handlar om att helt föryngra en buske eller att radikalt minska storleken kan du göra så här...

Bästa tid är våren och om du vill se blomningen kan du vänta till efter den. Välj ut en så kallad livsgren. Det bör vara en lågt sittande och inte särskilt kraftig gren med några blad. Den ska hjälpa busken med fotosyntes med mera medan sovande grenanlag väcks. Klipp sedan ner övriga grenar - helst ovan några vilande knoppar. Du kan se dem som små ögon längs grenen. Ofta syns de dåligt hos äldre rhododendron men då kan en bra höjd vara cirka 40 - 50 cm över markytan. 

2 - stamma upp

Rhododendron tappar löpande äldre blad. Oika arter behåller bladen olika länge men så småningom kan busken te sig risig. Det är då fint att stamma upp den genom att ta bort låga, klenare grenar och plötsligt får den en helt annan karaktär. Ofta så skapar det också en ny odlingsyta under busken. 

Mer läsning:

ARS - Plantcare

RHS - Rhododendron

Medlemsansvarig:

Lisa Hällfors

mail: lisa@lhform.se

Webredaktion:

Västsvenska: goran@alentradgard.se

Östsvenska: lisa@lhform.se