Fröså rhododendron – en enkel beskrivning

Fröså rhododendron - små frösådder

Fröså rhododendron – här följer en artikel som har några år på nacken men metoden som Tommy beskriver fungerar bra.

Många personer har genom åren förvånats över att de flesta av mina buskar är frösådda. I själva verket är det mycket enkelt att föröka Rhododendron med frö. Denna beskrivning är kortfattad och bara avsedd för att nybörjare skall komma igång. Vill Du fördjupa Dig i ämnet finns det litteratur. För att plantorna skall vara tillräckligt stora att möta den första vintern utomhus, är det en fördel om man kan så inomhus så tidigt som möjligt. Blanda finsållad torv och perlite i lika delar. Så i en ca 5 cm hög ”fryslåda”, som du har gjort flera små hål i botten i. Fröna skall sås på ytan – absolut inte täckas. Sätt på plastlocket och placera sådden ljust vid 17 – 20 grader. Det största hotet innan fröna börjar gro efter 2 –3 veckor är svampangrepp. Du kan förebygga angrepp genom att mycket noga rensa bort alla kapselrester och annat ´bös´ innan du sår. Det är viktigt att mediet hålls lätt fuktigt – absolut inte för blött Lufta någon minut varje dag. Spraya. om ytan är på väg att torka ut. Undvik att ytan blir hård, det försvårar för rötterna att tränga ned och de breder ut sig i sidled i stället. När det tredje bladet efter hjärtbladen börja komma är det dags att prickla ut första gången.

Fröså rhododendron - dags att omskola
Fröså rhododendron – dags att omskola

Första pricklingen

Som ’jord’ använder jag 50% finsållad torv och 50% finsållad tall eller granförna. Jorden skall vara lätt fuktig och så lös som möjligt – platta inte till. Mediet där fröplantorna du sått skall nu vara nästan torrt. Det gäller att få med sig så mycket av rotsystemet som möjligt. Gör ett litet hål i jorden och sätt försiktigt ned plantan.Tryck inte till jorden efteråt -jämna bra helt lätt till ytan. Använd inte för hög behållare- 5 cm är fullt tillräckligt. Placera plantorna med ett par cm mellanrum. Nu placeras behållaren vid 17 – 20 grader med 17 timmars ljus. Det primära är nu att få ett så kraftigt rotsystem som möjligt. När plantorna etablerat sig kan du ge dem 0,1 ml flytade Blåkorn per liter vatten varje gång du vattnar.

Andra pricklingen

När plantorna börjar trängas i behållaren är det dags för nästa omplantering. Den är beroende av årstid. Många når detta stadium när risken för nattfrost är över och kan plantera ut direkt. Har man sått tidigt och nått detta stadium i april måste man ge plantorna en ny växtplats inne. Det kräver mycket plats och skiljer sig inte mycket från den förra omplanteringen. Använd samma ´jord´ som tidigare. Låt jorden torka ut lite innan. Då är det lättare att få med rötterna. Jag använder ´löklådor´. (ca 30 x 40 x 8 cm). Det viktigaste är att lådorna inte är för höga. Placera dem ljust men inte i sol och ge dem 17 h ljus, om det är möjligt. Fram i maj kan man sätta ut lådorna utom räckhåll för solen och under regnskydd (jorden får inte bli sur). Vid risk för nattfrost tar du in lådorna. Första gången du sätter ut dem skall det vara mulet så att bladen inte bränns av solen. I mitten av juni, då risken för nattfrost är över skall plantorna planteras ut i bänk…

Fröså rhododendron - små plantor utskolade i kallbänk
små plantor utskolade i kallbänk

Utplantering i bänk

I mitten av juni, då risken för nattfrost definitivt är över, är det dags att sätta ut i bänk. Bänken placeras i halvskugga på ett väldränerat ställe. Det får absolut inte vara stående vatten under vinter och vår. Jordlagret behöver inte vara mer än 15cm. Har du lerjord, måste du lägga ett dräneringsskikt under. Bänkhöjden skall vara tillräcklig för att få en luftspalt på en decimeter uppåt. Jag lägger en ram med kycklingnät över för att inte trastar eller familjens katt skall rumstera bland småplantorna.

Vad gäller jorden finns det misstankar att granförna kan ge svampangrepp på höst och vinter då det ofta är regnigt här på västkusten. Nackdelen med tallförna är att barren är lite långa och störande vid plantering. Någon av dessa förnor bör du dock använda, då de tillför mykorrhiza till rhododendronrötterna. Blanda med torv och bark (ogödslade). Du kan ge lite svag koncentration av flytande blåkorn. Ge ingen gödning med kväve efter första juli. Plantorna behöver mogna av inför den kommande vintern. Sent på hösten kan du ge lite kaliumfosfat. Den första vintern är ju den mest kritiska. Kalium använder växterna för att undvika att cellerna sprängs under vintern.

Vid juletid täcker jag bänkarna med granris – i första hand för att skydda mot vårsol, som är alla rhododendrons största fiende här på västkusten. Jag låter riset ligga kvar tills det barrat av sig vilket brukar vara i mitten – slutet av maj.

Lycka till och kom ihåg – fler småplantor dör av för mycket, snarare än av för litet, vatten.

Tommy Johansson

Kommentar:

Fröså rhododendron är en artikel skriven av en av våra medlemmar – Tommy Johansson. Du kan läsa mer om hur du kan föröka rhododendron HÄR. ARS – American Rhododendron Society – har också beskrivit hur du kan gå tillväga.