Styrelsen för västra kretsen i SRS

Att jobba i styrelsen för en mindre förening är både roligt och utvecklande. Vissa medlemmar är verksamma i styrelsen länge, andra är med en period och båda behövs. Här under hittar du den aktuella styrelsen i västra.

Möt styrelsen

Ordförande

Göran Hermansson

Tfn: 0702 307434

Kassör

Sekreterare

Styrelseledamöter

Göran Bergh och Carina Lind

Suppleanter

Gunnel Falck och Arjen Dijkstra

Valberedning

Om du som medlem är intresserad av vad det innebär att jobba i styrelsen eller är intresserad av att hjälpa oss ber vi dig kontakta vår ordförande via hans mail i länken ovan.

Stadgar för västsvenska kretsen

stadgar

Styrelsen - Azaleor i blom

Medlemsansvarig:

Lisa Hällfors

mail: lisa@lhform.se

Webredaktion:

Västsvenska: goran@alentradgard.se

Östsvenska: lisa@lhform.se