Skip to content

Medlemmars korsningar

Vi har ett antal medlemmar i föreningen som är duktiga på att pollinera och korsa fram nya sorter. Och här har vi samlat ihop ett antal blogginlägg där medlemmar skrivit ner sina tankar kring olika korsningar som de skapat genom åren.

Här under finns beskrivningar av ett antal korsningar som Roberto Lesti gjorde säsongen 2017 och som gav ett antal fröportioner som medlemmar kunde beställa ur frölistan det året. Roberto ger bakgrund om föräldrarna och om hur han tänkt och vad han velat uppnå.

Korsning för att dra upp ympunderlag

Nu är det högtid att plocka in frökapslar som blivit frukten av vårens pollineringar. Jag upplever att i år har det blivit frukt av många pollineringar, men det finns relativt få fröer även i stora kapslar. Rensning av frö är tidskrävande, men jag upplever den som en välkommen avkoppling.

Mitt första bidrag till årets frölista är: R. Cunningham’s White x R. fortunei

Syftet med denna pollinering är att dra upp plantor som blir lämpliga till ympunderlag. Denna korsningen är för övrigt samma (fast omvänd) som så kallade Inkarho rhododendron. Tyska plantskolor har experimenterat med mängder av olika hybrider för att ta fram en rhododendron som är kalktålig. Inkarho (R. fortunei x R. Cunninghams White) är deras bästa resultat. Den är minst lika lätt att sticka och ympa som Cunninghams White, men plantorna som ympas på Inkarho får mera vigör, blir mera toleranta mot kyla, dålig dränering och olämplig jord. Med andra ord blir plantorna robustare.

OBS! det finns flera sorter Inkarho registrerade. Vissa ger mycket kraftigare plantor än andra. Det betyder att det finns möjligheten för oss att selektera fröplantorna efter olika ändamål. Således har denna hybrid ingen särskild förväntad prydnadsvärde utan är tänkt för den avancerad förökare.

//Roberto Lesti

Arter som bidragit

R. (yakushimanum x citriniflorum) x R. haematodes

Jag har haft en stickling av hybriden mellan R yakushimanum och R citriniflorum sedan 2012. Den har visat sig vara härdig hos mig och lätt att ta hand om. Min erfarenhet av att odla rena arter inom Neriiflora har, än så länge, givit dåliga resultat. Jag är därför nöjd med att odla en rhododendron som till hälften är en citriniflorum.

I år har den blommat för första gång hemma hos mig och vad skulle passa bättre än att pollinera några blommor med pollen från en annan art inom Neriiflora: R. haematodes.

Jag förväntar mig indumenterade plantor, fortfarande kompakta, men mindre lika R. yakushimanum. Härdigheten borde bli god. Blomfärgen från rosa till röd. Fröplantorna kan visa sig bli svåra att odla.

Den genetiska fördelning blir:
haematodes 1/2
citriniflorum 1/4
yakushimanum 1/4

//Robert Lesti

Arter som bidragit

Korsning med Rhododendron 'Maskarill'

R. Maskarill är en planta som jag har använt redan tidigare i mina försök till hybridisering. Jag uppskattar denna plantans härdighet; kompakta växtform och särskilt färgen på dess blommor. Hans Hachmann har registrerat plantan som (R. 'August' x R. dichroanthum ssp. schyphocalyx)

R. 'August' är en Seidelhybrid med gener från R. Catawbiense och en okänd pollen förälder.

I år har jag fått några få fröer från Maskarill med pollen från R. ochraceum. Till skillnaden från andra arter inom Maculifera har denna rhododendron färgstarka blommor. R ochraceum är inte särskilt vanlig i odling, den växer långsamt och i kompakt form hos mig.

Jag gissar att fröplantorna kommer att sakna indument och doft, färgen kan däremot bli intressant. Plantorna kan bli tålamodsprövande med sin långsamma tillväxt.

Genuppsättningen blir följande:
ochraceum 1/2
dichroanthum ssp. schyphocalyx 1/4
catawbiense 1/8
okänd 1/8

//Roberto Lesti

Arter som bidragit

Korsning med Rhododendron wasonii

R. wasonii är en art inom Taliensia, den har visat sig vara helt härdig hos mig där den växer med mycket kompakt form på en öppen plats. Min planta såldes av Glendoick med sortnamnet ”Yellow” syftande på blommornas färg som är vit-gul.

För första gång i år, 2017, har det blivit några fröer av mina pollineringsförsök med denna planta. Pollenet kom från R. wightii Gill’s Best. Denna planta anses vara en natur hybrid mellan R. wightii och R. falconeri. Den har stora vackra indumenterade blad samt stora blommor i gul färg.

Här hoppas jag att det blir plantor med indumenterade blad, med chans till storbladiga exemplar samt en mer kompakt form än Gill’s Best.

Arvet från Taliensia kan innebära att fröplantorna blir ganska långsamväxande.

Genuppsättningen blir följande:
wasonii 1/2
wightii 1/4
falconeri 1/4

//Roberto Lesti

Arter som bidragit

Korsningar med Rhododendron 'Aestethica'

R. 'Aesthetica' är en av mina favoriter bland ”bladplantor”. Den är en primärhybrid mellan R. smirnowii och R. bureavii. Mitt exemplar tycks vara helt härdig, formen är nästan ”fastigiatum” liknande R. smirnowii men betydligt mera tät från marken och uppåt. Givetvis har den indument på bladens undersida och i viss mån även på unga grenar. Ådrorna på bladen är ganska tydliga. I år har den gett mig frö med hjälp av R. glischroides samt R. arizelum.

 

Arter som bidragit

1 - Rhododendron glishroides

R. glischroides tillhör samma undersektion som R. recurvoides och R. adenosum. Trots att den växer i höjder över 3 000 m.ö.h. saknas kloner som klarar vintrarna i västra Sverige.

Jag hoppas att moderplantan ska ge en del av sin härdighet till fröplantorna, om det blir några. Skillnaden mellan arterna är så stor så att frön inte gror, eller att småplantorna saknar livskraft.

Stamtavla blir:
glischroides 1/2
smirnowii 1/4
bureavii 1/4

2- Rhododendron arizelum

R. arizelum tillhör samma undersektion som R. rex och R. falconeri, en storbladig planta, med andra ord. I sitt hemland Kina växer den på fjäll upp till 4 400 meter över havet, men även här saknas kloner som är tillräckligt härdiga för vårt klimat.

Jag hoppas att några av fröplantorna ska få en del av moderplantans härdighet samt storlek på blad och blommor från R. arizelum. Plantorna borde få indumenterade blad och bli lätta att odla.

Resultatet är:
arizelum 1/2
smirnowii 1/4
bureavii 1/4

Korsningar med Rhododendron 'Fred Peste'

Jag tycker om Fred Peste för sina mörkröda blommor, indumenterade blad, oregelbundna växtsätt och sist, men inte minst, därför att den är lätt att pollinera. I år har den givit frö med pollen från R. mallotum, R. haematodes, R glischroides samt R. neriiflorum.

'Fred Peste' är en komplicerad hybrid: (R. yakushimanum x R. Corona) x R. haematodes. R. 'Corona' är en hybrid med helt okända föräldrar.

Samtliga pollenföräldrar, förutom R. haematodes är att betraktas som ohärdiga i Sverige. Syftet med mina experiment är att ta reda om deras hybrider däremot kan trivas hos oss. Bli inte helt överraskad om äventyret kommer att ta slut efter en kall vinter.

//Robert Lesti

Arter som bidragit

1 - Rhododendron mallotum

R. mallotum är kanske den vackraste av alla arter inom undersektionen Neriiflora. Blommorna är mörkt röda, bladen ganska stora med brun indument och påminner om arterna inom Falconera. Om hybriden blir härdig borde den få röda blommor, indumenterade blad med chans att vara stora.

mallotum 1/2
haematodes 1/4
yakushimanum 1/8
Okänd 1/8

2- Rhododendron neriiflorum

R. neriiflorum har också röda blommor, men bladen är mindre och saknar indument.

neriiflorum 1/2
haematodes 1/4
yakushimanum 1/8
Okänd 1/8

Rhododendron haematodes

Se mina tidigare inlägg för att se bilden på R. haematodes.

haematodes 3/4
yakushimanum 1/8
Okänd 1/8

Rhododendron glischroides

Se mina tidigare inlägg för att se en bild på R glischroides.

glischroides 1/2
haematodes 1/4
yakushimanum 1/8
Okänd 1/8

Korsningar med Rhododendron 'Hydon Velvet

R. Hydon Velvet är en hybrid mella två mycket härdiga arter: R. yakushimanum och R. bureavii.

Det är en planta med mycket dekorativa blad med kraftig indumentering på undersidan, medan en annan form av ”ludd” täcker grenar och unga blads ovansida. Den har producerat frö med pollen från R. glischroides.

Se en bild och en kort kommentar om denna art lite längre upp.

Sammansättning:
glischroides 1/2
yakushimanum 1/4
bureavii 1/4

//Roberto Lesti

Arter som bidragit

Korsningar med primärhybriden Rh. (smirnowii x rex)

Rh. (smirnowii x rex) är en hybrid signerad Bengt Karlsson. Den har funnits hos mig i tio år och den började blomma som ”ung” planta. Blommorna är stora (arv från R. rex ?), bladen är avlånga, liknar smirnowii, men är något större än artens blad. Härdigheten är mycket bra.

I år har den gett frö med pollen från R. arizelum och R. sinogrande.

//Roberto Lesti

Arter som bidragit

1 - Rhododendron arizelum

Se en bild och en kort kommentar om R. arizelum i en tidigare inlägg.
Jag förväntar mig plantor med större blad än genomsnitt.

Resultat:
arizelum 1/2
smirnowii 1/4
rex 1/4

2- Rhododendron sinogrande

R. sinogrande är en annan art som förtjänar en superlativ. Den har förmodligen de största blad av alla rhododendron arter. Växer på fjäll i Kina och dess grannländer på höjder upp till 4 000 meter över havet.

Jag hoppas att dessa hybrider ärver en del moderplantans härdighet, samt en del karaktär från R sinogrande. Borde bli lätta att dra upp från frö.

Resultat:
sinogrande 1/2
smirnowii 1/4
rex 1/4

Korsningar mellan rhododendron och azalea

'Furnivall’s Daughter' är ett bevis på att även humlor kan vara smakfulla när de utför sina sysslor. Den kommer från en öppen pollinerad blomma av 'Mrs Furnivall'.

Enligt Harold Greer kommer hälften av generna från okända föräldrar; 1/4 del från R. griffithianum (ej härdig hos oss); och 1/4 från R. caucasicum (svår att odla som art)

'Furnivall’s Daughter' har visat sig vara både härdig och lätt att ta hand om. Den blommar rikligt varje vår. I år har jag experimenterat med pollen från Azalea 'Persil'. 'Persil' är en gammal sort azalea som registrerades redan 1926 av Knaphill, dess föräldrar är okända.

Denna typ av hybrider, om det blir några, kallas Azaleodendron.

Alla plantor som jag fick från min förra azaleodendron korsning (R. Furnivall’s Daughter x A. Berryrose) har fått lövfallande karaktären från azalea, de har vuxit snabbt under sitt första levnadsår och uthärdar nu sin första vinter ute.

Jag var främst nyfiken om det gick att upprepa pollinering mellan rhododendron och azalea, vilket uppenbarligen är så.

Kenneth Cox skriver om azaleodendron i sin bok Rhododendrons & Azaleas – A colour guide, sida 196.

//Roberto Lesti

Arter som bidragit

Korsning med Rh. bureavii Larsen

Jag dras till rhododendron med otydlig ursprung. En av dessa är R. bureavii Larsen, den har sitt ursprung från Greers plantskola, men det är otydligt om den är en selekterad planta av arten bureavii, eller en bureavii hybrid.

Larsen är också en mycket vacker bladplanta som blommar ibland. Det har blivit många blommor i år, så även Larsen har strålat extra mycket i våras. Denna planta har funnits hos mig i över tio år och den har aldrig visat någon vinterskada.

Av fyra olika försök har jag skördat frökapslar med hjälp av pollen från R. mallotum och R glischroides. Dessa två är inte härdiga hos oss, men jag hoppas att deras hybrider ska bli det.

Se mina tidigare inlägg för att se en bild och en kort beskriving av arterna.

//Roberto Lesti

Arter som bidragit

Korsning med Rh. 'Kupferberg

R. Kupferberg är ett annat exempel på rhododendron med ovisst urprung. Enligt vissa experter är den en hybrid mellan R. viscidifolium och R. dichroanthum ssp. schyphocalyx. Kenneth Cox skriver bara att den innehåller dichroanthum och att ”It has potential as a parent”.

Jag konstaterar att trots att R viscidifolium inte är härdig här, och att R. dichroanthum är svår att behaga är R 'Kupferberg' både härdig och lätt tas hand om. Det bevisar vilken kraft som ibland skapas i vissa hybrider. Det jag gillar bäst är blommornas färg, och Kenneth Cox kommentar om plantan.

I år har mina experiment givit frö med pollen från Azalea Persil, R. Sun Glory och R neriiflorum.

//Roberto Lesti

Arter som bidragit

1 - Azalea 'Persil'

Se mina tidigare kommentar och bild på Azalea Persil.

Syfte med detta var att öka chansen att få azaleodendron frö, vilket lyckades.

2- Rhododendron 'Sun Glory'

R. 'Sun Glory' är en nykomling som jag fortfarande saknar bakgrunden till. 

Syftet med den här korsningen är att snygga till färgen genom att lägga till ett nytt lager i samma ton. Enligt vissa experter ska man göra på samma sätt när man hybridiserar som när man målar om sitt hus. Vi förstärker färgen på fasaden genom att måla om, som regel, med samma färg som den gamla.

Detta var det närmaste jag kunde komma.

Rhododendron neriiflorum

Hybrididering med R. neriiflorum är en hel annan historia. Se bilden och beskrivning av arten i en av mina tidigare kommentarer.

Syfte med hybridisering är att se om några fröplantor kan bli tillräckligt härdiga för att trivas hos oss. Pollenföräldern, Rh. neriiflorum, gör inte det.

Korsningar med Rhododendron x erythrocalyx

R. x erythrocalyx är namnet för en naturhybrid mellan R. selense och R wardii. Plantor med detta namn har funnits i sortimentet hos Bölje i Tyskland och Rhododendronhaven i Danmark. Mitt exemplar kommer från det sistnämnda. Experter hävdar dock att dessa plantor är något annat, kanske en hybrid inom Fortunea. Jag tröstar mig med tanke på att jag är inte ensamt att vårda en planta med fel namnskylt. Jag uppskattar plantans växtsättet som liknar ett litet träd. Bladen saknar indument men är extra styva och stabila. Den blommar rikligt varje år och svarar oftast positiv till mitt pollineringsarbete. I år har den givit frö med pollen från R. facetum, R. serotinum, R. glanduliferum, R. sinogrande, Azalea Persil och R. dichroanthum var. schyphocalyx.

Pollenet som jag har använt kommer nästan uteslutande från Rhododendron Species Fundation.

Till sist vill jag önska lycka till alla som vill prova på att odla rhododendron från frö. Det är en enkel och trevlig syssla.

// Roberto Lesti

Arter som bidragit

1 - Rhododendron facetum

R. facetum tillhör Parishia, samma undersektion som R. sikangense. Den växer på fjäll i Asien upp till 3 700 meter över havet, men det saknas plantor som är härdiga hos oss. Hybriden Cavalier som har fått 1/4 del av sina gener från denna art kan odlas i Sverige. R. facetum blommar i klar röd färg, bladen är behårade som unga. Givetvis vill jag ta reda om det blir några fröplantor som klarar vårt klimat.

2- Rhododendron serotinum

R serotinum tillhör Fortunea och liknar R. hemsleyanum. Enligt litteraturen kan blomma från juli till september. Blommorna kan vara mycket stora och oftast vita samt med doft. Jag förväntar mig fröplantor som växer snabbt och som är lätta att ta hand om.

3 - Rhododendron glanduliferum

R glanduliferum tillhör också Fortunea och skiljer sig från föregående med relativt små detaljer. Även här är blommorna vita och stora. Nytillväxten brukar vara mörkröd. Även här förväntar jag mig lättskötta fröplantor som borde växa fort.

4 - Rhododendron sinogrande

Se mina tidigare kommentar för att se en bild på R. sinogrande. Jag hoppas på blivande stora plantor med extra stora blad samt härdiga hos oss. Det sista går förstas inte att garantera, men det vill jag ta reda på.

5 - Azalea 'Persil' - azaleodendron

Se mina tidigare kommentar för att se en bild på Azalea Persil också. Här gäller samma tanke som med de andra två azaleodendron.

6 - Rhododendron dichroanthum var. schyphocalyx

R. dichroanthum var. schyphocalyx tillhör Neriiflora som enligt min erfarenhet är svåra att lyckas med. Dess hybrider är däremot populära. Några exempel är Abendsonne, Amaretto, Kupferberg, Maskarill och Orangina. Mitt mål är att komma i närheten till några av ovanstående plantor. Jag förväntar mig långsamt växande små plantor, som kommer att kräva en del tålamod från odlaren.

Medlemsansvarig:

Lisa Hällfors

mail: lisa(at)lhform.se

Webredaktion:

Västsvenska: goran(at)alentradgard.se

Östsvenska: lisa(at)lhform.se

Scroll To Top