Japanska Azalea-Gruppen

Japanska Azalea-Gruppen är mycket stor och innehåller många fina sorter för små trädgårdar och soliga lägen.

Japanska Azalea-Gruppen

Sorterna som ingår här är delvis vintergröna med småblad. De bildar små, kompakta buskar som behöver soliga lägen. Där sätter de mängder av knoppar och är ofta översållade av blommor under blomningstiden.

Tidigare grupper har brutits upp och sorterna har förts till Japanska Azalea-Gruppen

Rhododendron Aronense-Gruppen
Rhododendron Kaempferi-Gruppen
Rhododendron Kiusianum-hybrider
Rhododendron Kurume-Gruppen

De är mycket tacksamma och odlingsvärda!

A-B-C-D Japanska Azalea-Gruppen

E-F-G-H-I Japanska Azalea-Gruppen

J-K-L-M-N Japanska Azalea-Gruppen

O-P-Q-R-S Japanska Azalea-Gruppen

T-U-V-W-X-Y-Z Japanska Azalea-Gruppen

Medlemsansvarig:

Lisa Hällfors

mail: lisa@lhform.se

Webredaktion:

Västsvenska: goran@alentradgard.se

Östsvenska: lisa@lhform.se