Föröka rhododendron

Föröka rhododendron - det är ganska lätt att föröka rhododendron och här beskriver vi hur du går till väga om du vill så frön, sätta sticklingar eller för den delen ympa rhododendron.

Föröka - kom igång

Det finns flera relativt enkla sätt att föröka rhododendron på och det är roligt att dra upp sina egna plantor. Det kan du göra antingen från frö, sexuell förökning eller från en befintlig planta, asexuell förökning som också kallas vegetativ förökning.

Förökning genom frösådd innebär en genetisk mix av två föräldrar och används ofta när man vill skapa en ny sort med vissa egenskaper till exempel god härdighet, mamma, och röda blommor anlag från pappa = pollen. Resultatet blir en så kallad hybrid som sen måste förökas vegetativt för att få genetiskt identiska plantor. Frösådd är en långsam metod och resultatet kan bli väldigt variabelt. Du kan ibland läsa att frön är 'selfed' det betyder att blomman är pollinerad med hjälp av pollen från samma buske - alltså med sig själv och det här är gjort under kontrollerade former. Andra beteckningar du kan se i en frölista är:  OP - öppen och okontrollerad, CP - kontrollerad, HP - handpollinerad, CW -  collected in the wild. Om du blir sugen på att själv skapa egna korsningar har vi beskrivit hur du kan göra här under pollinering. Du kan också läsa om hur du samlar frön.

Asexuell eller vegetativ förökning innebär att vegetativt material odlas upp till en planta som är genetiskt identisk med originalplantan. Ympning är en vegetativ förökningsmetod som kan ge variation eftersom toppen är rotad på en annan rotklump.

Här under beskriver vi de vanligaste sätten som du kan föröka rhododendron på.

Lycka till!

Fröså rhododendron

Vi har en enkel steg-för-steg beskrivning skriven av en medlem, Tommy Johansson, och du hittar den HÄR. En annan läsvärd beskrivning kommer från ARS, American Rhododendron Society.

Roberto har också beskrivit när han sår sina frön och om hur han förvarar frön fram till sådd.

 

 

Bilder av frösådder

Kloning av rhododendron

Att föröka hybrider och selektioner av artkultivarer kräver någon form av kloning. Det betyder att man förökar med hjälp av: sticklingar, mikroförökning, ympning eller avläggare för att få en ny buske med exakt samma egenskaper. Vi berättar om olika sätt förutom mikroförökning. Generellt så är de flesta rhododendron och azaleor ganska lätta att rota. Lövfällande azaleor behöver specialla tekniker för att rotas.

Avläggare - jord

Avläggare innebär att du skapar en ny planta genom att rota den utan att först skilja av den nya plantan i motsats till att ta sticklingar. Ett naturligt och arbetsfritt sätt att föröka men som tar lite längre tid. En bra tid att börja är våren och nästa vår har du sannolikt en ny planta.

Du behöver:

 • moderplanta
 • skarp och ren kniv
 • rotningshormon föreslås i en engelsk artikel men det säljs inte i Sverige
 • tjock, böjbar tråd
 • bra rhododendronjord
 • sten
 • ca 30 minuter av din tid

avläggare - bilder

1 - välj en planta

Välj en sort med låga och böjliga grenar som går att böja ner mot jordytan. Ta bort alla sidoskott på grenen men spara bladen i toppen av grenen.

2- förbered avläggaren

Skär ett snitt med en ren och vass kniv på undersidan av grenen. Snittet ska gå ungefär halvvägs genom grenen. Om du har rotningshormon kan du applicera det nu. Lägg sen ner grenen mot jordytan.

3 - förankra grenen

Gräv en grund grop under grenen där du gjort snittet och förankra grenen stadigt mot ytan med en böjd tråd så att den inte tappar kontakten med jordytan. Täck grenen med rhododendronjord.

4 - lägg på en tyngd

Lägg en vikt, kanske en sten över den nedgrävda grenen och vattna sen regelbundet så att området hålls fuktigt. Avläggaren kommer ha rotat sig till hösten men den har lättare att klara sig om du väntar med att avskilja den till nästa vår. 

Avläggare i luften

Avläggare i luften är ett bra sätt på äldre och mer svårrotade buskar. Det här är en mycket gammal teknik som lär ha tillämpats i Kina i mer än 4.000 år.

Du behöver:

 • moderplanta
 • ren sekatör
 • skarp och ren kniv
 • etikett och vattenfast penna
 • buntband korta och långa eller någon form av väderbeständigt snöre
 • fuktig vitmossa
 • finfördelad bark
 • svart, tjock plast - ren

avläggare - bilder

1 - välj en gren

Välj en rejäl gren hellre än ett tunt skott. Grenen bör vara 45 - 60 cm lång och förgrenad på 2 till 3 ställen. Den behöver vara stark nog att orka med själva 'påsen' med avläggaren.

Grenen bör sitta så att temperaturen är så jämn som möjligt och substratet runt avläggaren inte torkar ut. Det betyder att en gren i ett soligt läge är mindre bra. 
Balansen mellan grenens tjocklek och substratet är viktigt. En för tunn gren blir stressad av vikten och rotar sig sämre. Och du vill också kunna ha en relativt stor boll för att den rotade plantan ska få med sig en rejälare rotklump.

2- förbered täckplasten

Rulla ut en svart sopsäck i en tjock kvalitet och utan att öppna den skär du ut tre stycken 27 cm vida remsor i den dubbla plasten.
 
Använd inte genomskinlig plast eftersom det är viktigt att undvika ljusinsläpp. Med den här metoden försöker vi efterlikna förhållandena under markytan. 

3 - förbered substratet

Finhacka vitmossa och mixa noga med finfördelad bark, 2/3 mossa och 1/3 del bark, fukta sen blandningen så att den är fuktig men inte blöt. 
Använd inte ren vitmossa eftersom det endast ger väldigt fina rötter som är svåra att hantera senare och som kan ha svårt att etablera sig i vanligt odlingssubstrat.

4 - förbered grenen

För att stimulera rotbildning behöver du skada barken på grenen där du vill skapa avläggaren. Barkskadan stimulerar rotsättning.

Skär ett 10 cm långt sår på vardera sida om grenen in till cambium lagret. Ta bort barken som du skär bort eftersom det underlättar rotbildningen.

5 - täcka avläggaren

När du är klar med täckningen bör den likna en julkaramell, christmas cracker. Du vill alltså forma en cylinder som kommer säkras i ändarna med buntband eller snöre. Avsnörningen bör sitta 4 cm från ytterändarna av plasten. 

Ta en handfull av substratet du blandat och krama ur överflödig fukt. Forma en cylinder runt det skadade partiet på grenen med en hand utan att packa för hårt. Med den andra handen sveper du den svarta plasten runt cylindern med grenen. Substratet ska vara lagom luftigt för att behålla fukten men utan luftfickor som torkar ut. 

Knyt ihop plasten nertill med väderbeständigt snöre eller buntband så att 4 cm av plasten sticker ut utanför där du bundit.  Bind sen ihop den övre ändan på samma sätt. Öppna sen upp de lösa ändarna så att paketet liknar en 'christmas cracker'

Bind lagom hårt så att inte den underliggande barken skadas eftersom den ska försörja grenen medan den rotas i paketet. Men det kan också leda till röta och sjukdomar om barken skadas. Det är lagom om den är åtdragen men kan roteras runt grenen.

Den övre öppningen ska fungera som regnmätare och leda ner vatten i paketet men överskott ska sen kunna dränera ut genom den undre öppningen. 

6 - stötta grenen

Om paketet blir tungt och riskerar att skadas av vind och väder är det bra att tillfälligt binda ihop grenen med avläggaren med en närliggande gren.

7 - tålamod och mer tålamod

Nu måste paketet med avläggaren lämnad ifred under 3 säsonger. Annars riskerar du att skada nya små rötter och jobbet var förgäves.

8 - underhåll

Den här typen av avläggare sköter sig själv men kontrollera varje vår att avbindningen fortfarande kan rotera runt grenen.  Grenen fortsätter att växa även i omfång och det är viktigt att bandet/snöret inte skär in i barken.

9 - färdig avläggare

Efter 3 säsonger klämmer du försiktigt på paketet och om det känns fast och med motstånd kan du skilja av avläggaren. Om det istället känns mjukt och luftigt behöver du vänta ytterligare en säsong. 

10 - odla vidare

Om paketet med rotklumpen känns fast är det dags att skära av avläggaren.

Skär ett diagonalt snitt 3 cm nedanför rotklumpen. Ta bort plasten och bred försiktigt ut rötterna. Plantera plantan i en 10 liters plastkruka. Luta plantan så att rotklumpen är placerad mot en ytterkant och stammen är centrerad i krukan. Placera ett stöd på samma diagonal och bind plantan mot stödet. Använd finfördelad bark som den i paketet det underlättar för plantan att växa vidare. Placera sen krukan i ett skyddat läge, gärna växthus under ett år. Sen kan den placeras i ljus skugga. Fortsätt stötta plantan eftersom rotklumpen fortfarande är liten. 

Sticklingsförökning

Sticklingsförökning fungerar bra och går relativt snabbt med många sorter. Generellt är småbladiga sorter lättare att rota än mer storbladiga och sorter med indument på grenarna är lite svårare.

Du behöver:

 • krukor
 • plastpåse eller låda med lock
 • substrat
 • vass kniv och en vass sax
 • skärbräda

sticklingsförökning - bilder

1 - förbered substrat för sticklingarna

Blanda ett luftigt substrat av 50% riven torv och 50% perlite eller vermiculit och fukta den lätt om torven är snustorr. 

2- ta sticklingar

Bästa tiden sägs vara från september till november. Sticklingarna tar du bäst när årstillväxten börjar avmogna. Generellt rotar sig mjukare ved bättre än hård. Äldre ved har också en större risk att bära på svampsjukdomar. Sticklingarna tas tidigt på morgonen när de är som mest saftspända. 

3 - preparera sticklingen

Välj ett toppskott och skär av det så att sticklingen blir ca 10 cm, kortare för småväxta sorter. Skär ett vasst snitt 0,7 mm under ett bladpar där mängden av grenens egna rotningshormon lär vara som störst. Ta bort alla blad utom de i toppen at sticklingen. Behåll 3-5 blad och skär av hälften av bladen det vill säga behåll bladskivan från basen och halvvägs upp. Det här gör att sticklingen har mindre bladmassa att försörja under rotningsprocessen. Ta också bort om det sitter blomknoppar i toppen. 
 
Såra barken genom att skära ett snitt i barken på var sida. Snitten ska vara 1,3 till 2,5 cm långa och så pass ytliga att bara det yttersta lagret skärs bort, använd en riktig vass kniv, brytkniv eller rakblad. 

4 - plantera sticklingen

Placera sen sticklingen i en kruka med det blandade substratet och sätt sen krukan i en plastpåse som har något stöd så att plastpåsen inte kommer i kontakt med bladen. Vissa menar att en låda med lock är bättre än plastpåse och det är ju dessutom lättare om du sticker flera krukor med sticklingar. Sätt sen krukan eller lådan ljust men inte soligt. Använd gärna undervärme inställd på 21 till 23 grader. Oftast börjar sticklingarna rota sig inom 6 veckor för vintergröna azaleor och 3 till 4 månader för storbladiga rhododendron. Du kan känna om de rotat sig genom att försiktigt dra i toppen.  

5 - skola om rotade sticklingar

När sticklingen rotat sig är det dags att skola om den i en kruka eller låda. Substratet bör vara sterilt och bestå av 60% riven torv och 40% perlite. 

Ge en svag näringslösning en gång i månaden med en kalkfri gödning. Ta också bort knoppar i toppen för att få välförgrenade plantor. 

Ympa rhododendron

Att ympa rhododendron är ett bra sätt att föröka en del rhododendron.

Du behöver:

 • ympunderlag och stickling
 • krukor
 • plastpåse eller låda med lock
 • substrat
 • vass kniv och en vass sax
 • skärbräda

Du kan läsa om hur du skapar eget ympunderlag genom frösådd HÄR. Ett annat sätt är att sticklingsföröka eller göra avläggare och Rh. 'Cunningham's White' är ett underlag som vi brukar rekommendera.

ympning - bilder

1 - ta sticklingar

Du väljer en stickling på samma sätt som under sticklingsförökning ovan. 

2- förbered ympunderlaget

3 - ympa

4 - plantera den ympade busken

Se under punkt 4 under sticklingsförökning hur du planterar och odlar den ympade busken vidare.

Medlemsansvarig:

Lisa Hällfors

mail: lisa@lhform.se

Webredaktion:

Västsvenska: goran@alentradgard.se

Östsvenska: lisa@lhform.se