Biodiversitet bland rhododendronfröns gener

Biodiversitet - R. 'Bluebell' x 'Chateau de Josselin'

Biodiversitet – “En berättelse mellan drömmar och myter” eller varför ska jag fröså rhododendron? Min dröm har varit, och är, att ta vara på den biodiversitet som finns i generna hos alla växter, bland annat rhododendronarter. Så inledde Roberto ett föredrag han höll i västra kretsen i höstas.

Exempel på resultatet av bristen på biodiversitet

Till exempel arten R. mallotum. Den är notoriskt känd för att plantor som finns att köpa hos de bästa odlarna i Europa inte är härdiga hos oss. Ändå trivs den i naturen upp till 3 700 meters höjd över havet. Samtidigt är det allmänt accepterat att plantor som växer över 3 000 meters höjd över havet borde gå att odla hos oss. Varför är plantorna till salu inte härdiga då?

Sannolikt är de selekterade för andra egenskaper; blomvillighet, blomfärg, växtsätt, men inte för härdighet, men dessutom är exemplaren till salu kloner. Det vill säga de är identiska med varandra. Biodiversiteten i härdighet visar sig då inte bland sticklingar, ympade eller mikroförökade exemplar som vi kan köpa.

Hur kan jag då påverka biodiversiteten?

För att få nya plantor med annorlunda biologiska egenskaper måste man så fröer. Syskonen liknar varandra, men de är inte genetiskt identiska med varandra. Min dröm, när jag sådde mallotum fröer var att en, eller flera nya plantor skulle få genen som tillåter arten att överleva på högsta höjden, och därmed klara svenska vintrar.

R. mallotum
En ca 10 år gammal frösådd av R. mallotum och som har klarat samtliga vintrar utomhus

Fler exempel på vad frösådd kan göra för härdigheten

Detsamma gäller åtråvärda men svårodlade arter som augustinii, aberconway, annae, falconeri ssp eximium med flera. Om vi vill odla de här är det alltså väl värt att skaffa och sen så de här arterna för chanserna är mycket större att lyckas. Visserligen kommer antagligen många dö längs vägen men det räcker ju trots allt med att ha ett fåtal plantor kvar. De kommer då vara exemplar som klarar våra odlingsförutsättningar.

Biodiversitet - Rhododendron aberconwayi
Ännu ett exempel på vad vi kan uppnå Rhododendron aberconwayi frösådd
Biodiversitet - Rhododendron falconeri ssp eximium
En frösådd av Rhododendron falconeri ssp eximium som överlever ute i min trädgård

R. augustinii

Är en art som många betraktar som ej odlingsbar hos oss så här fint blommar den i min trädgård. Ett frösått exemplar som överlevt många år. Frön från en insamling gjord av Jens Nielsen.

R. augustinii - JN insamling
R. augustinii – JN insamling

Fler effekter av biodiversitet

Andra effekter som biodiversiteten i fröer kan ge upphov till är till exempel variegerade blad eller annan avvikande färg hos blomman till exempel.

Biodiversitet - R. 'Bluebell' x 'Chateau de Josselin'
En frösådd av en korsning som gett variegerade blad är den här – R. ‘Bluebell’ x ‘Chateau de Josselin’

Det brukar också gå att selektera ut vackra fröplantor ur en frösådd av en art som till exempel R. pachysanthum och få fram mycket odlingsvärda former.

Värt att så öppet pollinerade frön?

Åsikterna går isär om det är värt att ta vara på öppet pollinerade frön. Men det finns exempel på en rad vackra och odlingsvärda hybrider som kommer ur just sådana frön. Ett exempel är ‘Furnivall’s Daughter’ som du ser här under.

Pollineringstips - Rhododendron 'Furnivall's Daughter'

Sammandrag

Det här var ett sammandrag med några bilder ur Roberto Lestis föredrag hos västra kretsen hösten 2022. Vill du läsa mer om arterna kan du besöka danska sällskapet. Du kan också hitta tips och trix om hur du praktiskt går tillväga när du frösår HÄR.

Källa: Roberto Lesti

Författare: Carina Lind

Leave a Comment