Fingerrododendron – R. roxieanum

R - rhododendronarter, Fingerrododendron - Rhododendron roxieanum

Fingerrododendron bildar en låg buske som oftast håller sig under 180 cm i det vilda. Men den kan i vissa fall bli uppåt 450 cm och få ett nästan trädliknande utseende. De unga skotten är täckta av ett rödbrunt ulliknande lager så kallat toment. Ingår i sektion: Taliensia, subsektion: Roxieanum.

Bladen är normalt sett högst 2,5 cm vida därav namnet eftersom de liknar långsmala fingrar. Formen är linjär eller smalt lansformad och de är upp till 12 cm långa. Och bladen har ett vackert toment som täcker mittnerven. Bladkanterna är oftast lätt inåtrullade.

Blommorna sitter i tätt packade klasar med 6-12 blommor i varje. Blomman är trattformad eller klockformad och färgen är vit ibland med en rosa rodnad och purpurfärgade fläckar i svalget. beige till rostbrunt.

Fingerrododendron i naturen

Den växer vilt på alpina eller subalpina hedar eller i kanten av barrskogar. Man hittar den från sydvästra Sichuan genom nordvästra Tibet och över till sydöstra Tibet. Fingerrododendron upptäcktes av Forrest 1912 och han introducerade senare arten. Det är en variabel art särskilt i växtsättet och bladens bredd men paradoxalt nog har höga former inte bredare blad. Arten växer långsamt och behöver många år för att börja blomma som de flesta andra arter i sektion Taliensia.

From the Supplement (Vol. V)

Fingerrododendron - Rhododendron roxieanum

“R. roxieanum. En riktig höghöjdare. Trivs på 4300m i Yunnans berg och täcker där kvadratmil med sina klarvita blommor med diskreta röda fläckar i svalget. Bladen är nålvassa och har en vacker filtbeklädnad = indument på undersidan. Tar ingen plats och går bra i torv och grusblandning. Ett måste!!!”

Text och Foto Bengt Karlsson

Några odlingsvärda varianter

var. oreonastes

Den här varianteten har inkluderats i typbeskrivningen av R. roxieanum. Om en Oreonastes-grupp ska godkännas när man skapar en ny ‘Cultivar Code’ bör den kanske begränsas till plantor som har både smala blad och ett dvärgartat västsätt. Källa – Trees and Shrubs online.

var. cucullatum

Från början R. cucullatum Hand.-Mazz. men till Handel-Mazzetti’s indignation togs hans art upp i R. roxieanum av Dr Hutchinson. Men den har nu erkänts som en varietet som tydligt skiljer ut sig genom bredare blad. Det finns dock ingen tydlig skiljelinje mellan den och var. roxieanum. Den har relativt nyligen samlats in in the Tali range, Cangshan, av den Sino-Brittiska Expeditionen 1981 där den övergår genom mellanformer i R. taliense (Cox, Rhododendrons 1981-2, p. 7; The Smaller Rhododendrons, p. 186)

Leave a Comment